PLN-1041 İKİLİ Z DOSYA DOLABI

İkili Z Dosya?Dolabı: 40x40x200h